Privacy beleid

Privacybeleid

Moeiteloos Bevallen is een handelsnaam van Maren Wilkeshuis; ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60756969.

Via www.moeiteloosbevallen.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Ik vind het belangrijk je persoonsgegevens zorgvuldig te verwerken en te beveiligen.

Bij de verwerking van persoonsgegevens hou ik me aan de eisen die de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Persoonsgegevens (UAVG) stellen.

Ik ben de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze cookie- en privacyverklaring leg ik uit welke persoonsgegevens ik verzamel en gebruik en met welk doel.

Deze cookie- en privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 18 april 2019.

Deze persoonsgegevens verwerk ik:

 • Handelsnaam (indien van toepassing)
 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (vast en mobiel)
 • Skypenaam (indien van toepassing)
 • Social media accountnamen
 • Klantnummer en factuurnummer

Zo kom ik aan je persoonsgegevens

Ik heb bovenstaande persoonsgegevens van jouzelf verkregen via mijn website, via e-mail of verkregen uit openbare registers, zoals het handelsregister van de KvK of andere open bronnen.

Om deze redenen verwerk ik de persoonsgegevens

Ik verwerk je persoonsgegevens alleen wanneer dat volgens de AVG en UAVG mag en voor deze doelen:

 • reacties op mijn website
 • als je contact met me opneemt
 • als je je aangemeldt hebt voor mijn nieuwsbrief
 • om een factuur te kunnen maken

Doorgifte

Ik deel jouw gegevens met de volgende derden, waaronder deze verwerkers:

 • Hoster
 • Accountant
 • Mailservers
 • Telefoondiensten
 • Betaaldiensten
 • Bezorgdiensten

Doorgifte andere landen

Ik probeer persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EER te verwerken, maar soms ontkom ik er niet aan ook diensten van buiten de EER in te zetten. Deze bedrijven zijn gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land. Met alle verwerkers, binnen en buiten de EER, heb ik een verwerkersovereenkomst gesloten - indien en voor zover van toepassing.

Je rechten

Dit zijn de rechten die je hebt de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van je persoonsgegevens. Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via info@moeiteloosbevallen.nl.

Inzage, rectificatie en wissing

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we van je verwerken en je mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

Beperking van de verwerking

Je hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, we jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de verwerking.

Recht op bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Maak je bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zullen we jouw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.

Gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van ons in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer je ons toestemming had gegeven om jouw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

Toestemming intrekken

Hebben we je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Klachten

Heb je klachten over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan? Je hebt het recht je klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt.

Social media

We willen het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via social media, via social media buttons. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan:

Google Analytics / Matomo

Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics en/of de vergelijkbare Matomo. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google of Matomo geplaatst. We hebben alle gegevens geanonimiseerd.

YouTube

Ik embed YouTube-video’s van mezelf en anderen op de website. YouTube (Google) plaatst dan ook cookies om te zien welke video’s je al bekeken hebt. Google plaatst in dat geval ook cookies die ervoor zorgen dat voor jou relevantere advertenties worden weergegeven. Meer informatie over het gebruik van cookies door Google vind je hier. Deze cookies worden maximaal 2 jaar bewaard.

Uitschakelen en verwijderen

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te weten hoe je dit kunt doen.

Links

Op onze website staan links naar externe websites. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijs ik daarvoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Wijzigingen

Het kan zijn dat ik mijn privacyverklaring moet wijzigen, bijvoorbeeld omdat ik een andere werkwijze ben gaan hanteren. Ik zal de nieuwe privacyverklaring altijd op mijn website publiceren.

Vragen?

Hopelijk is alles duidelijk zo. Zo niet, laat het me weten.

Wie weet tot binnenkort!

 

 

Moeiteloos Bevallen is als volgt te bereiken:
Adres: Tijberg 49, 2716 LK, Zoetermeer
Handelsregister Kamer van Koophandel: 60756969
E-mailadres: info@moeiteloosbevallen.nl